Smluvní podmínky platné od 1. 10. 2015

Přihlášení na kurzy

1. Přihlásit se můžete telefonicky na telefonním čísle 773 04 56 00 nebo dalších kontaktech uvedených na internetu nebo propagačních letáčcích. Zároveň dáváte souhlas k evidenci vašich osobních údajů až do termínu konání kurzu. Tato data nebudou poskytnuta třetí osobě, vyjma organizátora kurzu.

Platba

2. Spolu s příhláškou zasíláte na bankovní účet 670100 - 2200019741/ 6210 zálohu na daný kurz ve výši 500 Kč, variabilní symbol je vaše telefonní číslo. Pokud není stanoveno jinak, tak, aby záloha byla připsána nejpozději ke dni uzávěrky přihlášek.

3. V případě, že se hlásíte méně než 14 dní před konáním kurzu, můžete po dohodě kurzovné zaplatit až na místě konání v hotovosti.

Podrobnosti ke konání kurzu

4. Veškeré podrobnosti o místě konání, času zahájení, dopravním spojení do místa konání a další informace, které nenajdete na internetu a letáčcích, vám rádi kdykoli na vyžádání sdělíme.

Zrušení účasti

5. V případě, že neobdržíme vaši platbu do dne uzávěrky přihlášek, bude vaše přihláška zrušena, kromě vyjímky dané bodem 3.

6. Svoji účast na kurzu můžete zrušit telefonicky, e-mailem nebo písemně.

7. Při zrušení účasti před zahájením kurzu:
    – více než 14 dní vám bude vráceno 500 Kč
    – méně než 14 dní včetně vám bude vráceno 0 Kč

8. Přihláška je přenosná, proto je možné za sebe vyslat náhradníka. V takovém případě je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit organizátorovi nebo lektorovi kurzu.

Zrušení kurzu

9. Kurz může být zrušen:

a) Pokud ke dni uzávěrky přihlášek nebude na kurz přihlášen minimální počet účastníků.

b) V případě onemocnění lektora nebo jiných vážných překážek.

Vyhrazujeme si právo nahradit místo konání v případě nepředvídatelných událostí jiným místem v odpovídající kvalitě v dané lokalitě. Nepovažuji to za změnu v nabídce. Veškeré přihlášky i po této změně jsou nadále platné.

10. V případě zrušení kurzu nebo jiných změn souvisejících s konáním kurzu budou přihlášení účastníci vyrozuměni telefonicky. Kurzovné bude v případě zrušení kurzu vráceno v plné výši (nejpozději do dne plánovaného zahájení kurzu) nebo po dohodě s vámi převedeno na jiný kurz.